Sempozyumunun detayları açıklandı

Sempozyumunun detayları açıklandı

Sandıklı Belediyesi'nin de katkıları ile düzenlenen "Marka Kent Sandıklı" Sempozyumu bilindiği üzere 15-16-17-18 Ekim tarihlerinde Sandıklı Termal Park Otel'de yapılmıştı. Düzenlenen bu sempozyum için Sandıklı Belediyesi makam odasında Sandıklı Kaymakamı Faik Arıcan, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa ÇÖL, Sandıklı Ticaret Odası Başkanı Mustafa Özer, Doç.Dr. Yusuf Karaca, Yrd. Doç. Dr. Koray Gürpınar, Öğr. Gör. Abdullah Taytak'ın katıldıkları bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısında Sempozyumda ortaya çıkan ve yapılması planlanan fikirler sırası ile basın mensupları ile paylaşıldı. Başkan Çöl konu ile ilgili olarak yapmış olduğu konuşmada "Sempozyum Sandıklı adına çok yararlı oldu, Sempozyumdan çıkan ortak çalıştay doğrultusunda 12 tane ana başlık altında toplayabileceğimiz fikir ortaya çıktı. Biz Belediye olarak bu fikirlerin 4-5 tanesi ile ilgili gereken çalışmaları başlattık. Bu Sempozyumda emeği geçen Kaymakamımıza, okul müdürlerimize, Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkürlerimi sunuyorum."dedi. Sempozyum kitabınında çok kısa bir süre sonra basılacağı belirtilen basın toplantısı Başkan Mustafa Çöl, Kaymakamımız Faik Arıcan, ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Özer'in kısa konuşmaları ile sona erdi. Sempozyumun tam metni 15-18 Ekim tarihleri arasında Sandıklı Kaymakamlığı, Sandıklı Belediyesi, Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası ile Sandıklı Meslek Yüksek Okulu işbirliği ile gerçekleştirilen “Marka Kent Sandıklı” Sempozyumu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun amacı marka kent olma yolunda ilerleyen Sandıklı ilçemize bir yol haritası çıkarmak ve marka kent vizyonu kazandırmak idi. Sempozyuma bir çok üniversiteden akademisyen bildirileri ile katılırken ayrıca alanında uzman birçok katılımcı da iştirak etmiştir. Üç gün boyunca sunulan bildiriler etrafında marka kent olma yolunda Sandıklı ilçesi her yönüyle ele alınmış ve dünyadan marka kent örnekleri incelenmiştir. Son gün ise bütün akademisyenler ve uzmanların yanı sıra özel davet edilen misafirlerin katılımı ile bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştay da ise Sandıklıyı marka kent yapma yolunda gerçekleştirilmesi gereken projeler bazı sorular etrafında ele alınmıştır. Çalıştay da sorulan soruları ayrı ayrı ele aldığımızda ortaya çıkan tabloyu şöyle özetlemek mümkündür. Soru 1 - Sandıklının geleceğini belirleyecek ana sektörler hangileri olmalıdır ve bu ana sektörler hangi yan sektörlerle desteklenebilir. Bu ana ve yan sektörler hangi projelerle desteklenir. Bütün masalardan en önemli ortak görüş; Sandıklının geleceğinin termal turizm olarak belirlenmiş olmasıdır. Sandıklının tarımsal potansiyeli, ana yol güzergahında olması, tarihi kent olması ve doğal güzellikleri gibi diğer değerleri termal turizmi destekleyecek ve besleyecek bir şekilde konuşlandırılmıştır. Buradan hareketle Sandıklı için yapılacak her türlü proje termal turizm ekseni dikkate alınarak veya termal turizmi destekleyecek politikalar üretilerek yapılmak durumundadır. Bu alanda önerilen proje önerilerini değerlendirdiğimizde her sektörün termal turizmi merkeze alan bir yaklaşımla ele alındığını görmekteyiz. Örneğin fizik tedavi merkezinin kurulması, tavuk çiftliklerinin şehir dışına çıkarılması, Akdağ tabiat parkının termal turizmle entegre edilmesi, kültür evi benzeri yapıların çoğaltılması gibi talepler tamamen termal turizmi destekleyen ve zenginleştiren proje önerileridir. Son yıllarda büyük bir ivme kazanan termal turizm alanında Sandıklı bir hayli mesafe almıştı. Ancak henüz ilçe ekonomisini besleyen veya sosyal ve kültürel doku üzerinde belirleyici olan bir sektör durumunda değildir. Bundan sonra beklenen gelişmelere paralel olarak ilçenin vizyonu termal turizmin her alanda belirleyici olması yönündedir. Zaten belli olan bir sonucun çalıştay sonuçları itibariyle vurgulanmış olması kent yöneticilerinin uzun vadeli politikalarını etkileme açısından önemlidir. Çalıştayda ikinci olarak Sandıklıyı bir marka kent yapabilmek için pazarlama kabiliyetlerinin nasıl artırabileceği ele alındı. Soru 2-Sandıklının pazarlama kabiliyetleri ve hedef pazarlara ulaşım iletişim imkânları nasıl daha fazla artırılabilir. Eğer Sandıklının bir marka kent olması isteniyorsa bütün markalarda olduğu öncelikle pazarlama araçlarının ve yöntemlerinin doğru tasarlanması gerekir. Bu araç ve yöntemler hedef kitle ile iletişim kurma ve Sandıklı algısı oluşturmada en önemli enstrümanlardır. Daha çalıştayda bu sorular ele alınmadan önce sempozyum boyunca Sandıklı markasını temsil eden iyi bir logo olmadığı, Sandıklıyı anlatan veya tanıtan araçların yeterli olmadığı, mutlaka reklam ve tanıtım faaliyetlerinin ele alınması gerektiği konusu sürekli gündem oluşturmuştur. Çalıştayda ele alınan ikinci soru etrafında önerilen projeler ise bu görüşleri destekleyen öneriler olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede yol avantajından faydalanarak tanıtıcı levhaların yapılması, belgesel hazırlanması, yeni bir slogan ve logo hazırlanarak bunun otobüslere giydirilmesi, termal kaplıca bölgesinin yol ve ışıklandırılma çalışmasının bir an önce yapılması gibi projeler ön plana çıkmıştır. Sandıklı da kaplıcaların eski olması, yol üzerinde olması, çok eski bir yerleşim ve ilçe olması gibi nedenler bilinirliği artıran nedenlerdir. Ancak bu nedenler tek başına ilçenin pazarlama alt yapısı için yeterli değildir. Ayrıca kentin özellikle hedef kitle olarak belirlenmiş kişilere etkili bir biçimde pazarlanması tanıtılması gerekir. Bu amaçla bilinirliği artırmanın yanında aynı zamanda sağlam bir imaj ve algı oluşturmak ta gereklidir. Kentin değerlerini ve kimliğini temsil eden yeni bir logoya sahip olması bu logonun bilinen bir marka simgesi olarak tanıtılması pazarlama sürecinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Pazarlama süreci uzun bir süreçtir ve bir defalık yapılan faaliyetleri içermez. Uzun yıllara dayanan bir çalışma sonunda ancak istenen algıyı oluşturmak mümkün olabilir. Fakat çalıştay da önerilen projeler ise pazarlama sürecinin bir parçası olarak ele alınabilir. Özellikle Sandıklının yol avantajından istifade edilerek yapılacak tanıtım çalışmaları sürecin çok önemli bir parçasıdır. Bu yöntem hem ucuz hem da kalıcı etkiler sağlayabilir. Çalıştay da üçüncü olarak ele alınan soru ve yapılan değerlendirmeler şöyledir. Soru 3-Sandıklı bulunduğu stratejik konumdan nasıl daha fazla faydalanabilir. Kentlerin markalaşmasında sahip olduğu avantaj ve dezavantajlar vardır. Sandıklının sahip olduğu en önemli avantajlardan birisi Türkiye’nin en önemli yollarından birisi olan İstanbul- Antalya, Ankara- Antalya yol güzergâhı üzerinde olmasıdır. Bu avantajlı durumdan akıllı bir şekilde yararlanılabilirse markalaşma yolunda faydalar elde edilmiş olacaktır. Mevcut durum açısından bakıldığında Sandıklı’ya yapılan en önemli eleştirilerden birisi yol avantajından yeterince yararlanmadığı yönündedir. Örneğin yolun geçiş güzergahı boyunca Sandıklının güzelliklerini yansıtan her hangi bir yapılanma olmadığı gibi ticari açıdan da yeterince fayda elde edilemediği açıkça görülmektedir. Bu avantajlı durumdan nasıl yararlanabileceğini belirlemek amacıyla tartışmaya açılan bu sorudan çalıştayda elde edilen proje önerileri güzergah boyunca Sandıklı ürünlerinin satıldığı alışveriş mekanları oluşturmak, yapılacak bazı yapılarla Sandıklı kültürünü yansıtacak yapıların oluşması, Sandıklı yöresel ürünlerinin satılabileceği veya yöresel kahvaltının yapılabileceği yerlerin oluşturulması, yol güzergahına büyük bir kavşak yapılarak buraya yerleştirilecek büyük bir alem ile dikkat çekilmesi gibi proje önerileri ortaya çıkmıştır. Yakın bir gelecekte Sandıklıdan geçecek olan hızlı tren ulaşım açısından faydalar getireceği gibi yol güzergah avantajını zayıflatan bir etki de meydana getirebilir. Karayolu ile seyahat oranında azalma meydana getirir ve bu sebeple Sandıklı dan geçen ve uğrayan araç sayısı azabilir. Bu sebeple yol avantajından yararlanmak isteyen Sandıklı ilçesi bir an önce bu konuda çalışmalar yapması bazı yararlı olabilir. Dördüncü olarak çalıştayda Sandıklı kent halkının nasıl geliştirilebileceği ele alındı. Bu amaçla şu soru etrafında proje önerileri ortaya çıkmıştır. Soru 4-Sandıklı insan kalitesini artırmak için neler yapmalıdır (yeni bir kimlik tanımı) Kentlerin markalaşmasında yöre insanının büyük önemi vardır. Bir çok marka kent projesinde öncelikle yöre insanında bir marka kent bilincinin oluşturulması gerekir. Yani Sandıklı halkında öncelikle kendi potansiyeli ve değerleri hakkında bir farkındalık oluşmalı, marka kent vizyonu taşımalıdır. Aksi taktirde bu vizyonu başka insanlara taşımak mümkün değildir. Marka kent olmak demek mevcut durumu daha rekabetçi bir ortama taşımak demektir. Herhangi bir vizyonu olmayan bir yer dikkat çekmediği gibi başkaları gözünde hakkettiği değeri de elde edemez. Marka kent olma iddiasında ki bir yer ise her zaman dikkatle izlenir takip edilir. Benzer konumda olan yerler gizli veya açık rekabetçi tutum geliştirirler. Bölgenin insanı ise bu marka kent vizyonunu dışarıda ve içeride temsil eder. Markalaşma sürecinde bölgenin turizm potansiyelinin artırılması en önemli hedeflerden birisidir. Çünkü Sandıklı zaten Termal Turizm merkezli bir markalaşmayı benimsemiştir. İlçeyi daha çok insan ziyaret ettiğinde bu ziyaretçilerle sağlanacak etkileşimde insan faktörü bölgenin geleceğini belirleyecektir. Ayrıca bir kent markalaşma sürecinde hedef kitlesi sadece turizm amaçlı ziyaretçiler değildir. Yatırımcılar, üniversite öğrencileri, yol müşterileri ve bölgeye çalışma amaçlı gelen kişilerde hedef kitle içerisinde yer alırlar. Bütün bu kitleler açısından en önemli faktör bölge insanı ile kurdukları iletişimdir. Bu açılardan ele alındığında bugüne kadar kendi halinde, sakin bir ilçe görünümünde olan Sandıklı’nın marka kent vizyonunu öncelikle kendi insanının vizyonunu değiştirerek yola çıkmalıdır. Eğer bunu başarabilirse diğer adımları daha kolaylıkla atabilecektir. Sandıklı insan kalitesini daha geliştirmek adına sorduğumuz dördüncü soruya önerilen projeler halkın eğitimini sağlayacak yaklaşımları içermektedir. Öncelikle turistlere karşı davranış ve ticari kültür geliştirilmeli, halkı eğitecek eğitim mekanları oluşturulmalı, yerel halk ile üniversite öğrencilerini bir araya getiren mekanlar oluşturulmalı, çeşitli kurs ve eğitim faaliyetleri düzenlenmeli şeklinde proje önerileri çıkmıştır. Burada bir noktayı gözden kaçırmamak gerekir. Sandıklı yerelden ulusala, gelenekten moderne geçişin izlerini taşımaktadır. Her ikisini bir arada bulundurması aslında esas zenginliğidir. Daha fazla turizm geliri elde etmek adına toplumu tamamen turizm odaklı, ticaret odaklı anlayışların içerisine motive ederek değerlerin yozlaştırılması anlayışından da uzak olmak gerekir. Bu iki kavram birbiri ile çelişen birbirini engelleyen unsurlar değildir. Aksine bir arada yaşatarak daha büyük değeler elde etmek mümkündür. Tüm dünyada en fazla turizm geliri elde eden yerlerin eski ile yeniyi, modern ile geleneksel olanı bir arada sunmayı başarabilen yerler olduğu gerçeğini gözden uzak tutmamalıyız. İnsanı eğitirken, kalitesini yükseltirken çıkış noktamız yine bölgenin kendi değerleri olmalıdır. Son olarak marka kent olmada farkındalık oluşturmak için sıradışı neler yapılabilir diye beşinci soru ele alınmıştır. Soru 5-Sandıklı marka değerini artırmak ve hedef kitlelere farkındalık oluşturmak için neler yapabilir (sıradışı şeyler) Dünyada bir çok sahip olduğu sıradışı özellikleri nedeniyle tanınır ve sırf bu yüzden ciddi ziyaretçi akınına uğrar. Bu sıradışı şeylerin bir kısmı doğa harikası varlıklardır. Örneğin şelaleler, mağaralar, kanyonlar, nehirler, göller, ilginç tabiat oluşumları gibi şeylerdir. Birde sonradan yapılan çeşitli yapılar vardır. Bu yapıların bir kısmı dikkat çeksin diye özel inşa edilmiş yapılardır. Kuleler, heykeller, sanat yapıları, dini yapılar, sıradışı mimari yapılar vb. ayrıca yine dikkat çekmek için bazı sıradışı olaylar ve etkinlikler de kentlerin farkındalık oluşturmasında rol oynar. Çeşitli temalı festivaller, tarihi ve dini olayların geçtiği yerler, geleneksel etkinlikler, rekor denemeleri, yarışmalar bu kapsamda örnek olarak verilebilir. Bu sıradışışeyleri birçok kent uluslararası alana taşımayı başardığından ülke sınırlarını aşan bir etkiye sahip olmuşlardır. Sandıklının sıradışı sayılabilecek Akdağ kanyonu vardır. Ancak yine yapılabilecek bazı sıradışı şeylerle dikkat çekmede ve farkındalık oluşturmada etkili olunabilir. Yapılacak sıradışı bir yapı veya düzenlenecek bir etkinlikle adından söz ettirebilir. Bu soruya çalıştayda önerilen projeler şöyledir. Kurtuluş savaşında orduya hediye edilen uçakların maketlerinin kavşak noktasında kurulması, çamur festivalinin düzenlenmesi, Akdağ bölgesinde kamping, balon, yamaç paraşütü, bisiklet turu gibi etkinliklerin yapılması, termalden şifa bulanların belgesellerinin yapılması. Bu önerilen projelerden kurtuluş savaşı uçaklarının maketinin yapılması ve çamur festivali gibi etkinlikler kente farkındalık yaratacak sıradışı projeler olarak değerlendirilebilir. Diğer projeler ise diğer başlıklar içerisinde de ele alınmış olan konulardır. Üç gün süren sempozyum boyunca tartışılan konuları ve çalıştayda ele alınan konuları bir bütünlük içerisinde değerlendirmek gerekir. Sadece çalıştaya katılan konuklar olduğu gibi sadece sempozyum oturumlarına katılan misafirlerde vardır. Bu yüzden her iki platformda da tartışılan konuları bir arada değerlendirerek bir sonuca gitmek daha sağlıklı sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu çerçevede sonuçların hepsini Sandıklının marka kent olma stratejilerinin oluşturulmasının bir parçası olarak düşündüğümüzde şu projelerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz.

 • Sandıklının gelecek vizyonunu termal sağlık turizmi oluşturmaktadır. Bu sebeple tarım, sanayi, tarihi evler ve kent kültürü termal turizmi destekleyecek ve entegre edilecek şekilde planlanmalıdır.
 • Termal turizmi destekleyecek en önemli çeşitlilik Akdağ tabiat parkıdır. Bu bölge bisiklet yarışları, kamping, balon turu gibi etkinliklerle zenginleştirilerek termal turizme eklemlenmelidir.
 • Sandıklı kültür evi gibi projeler zenginleştirilerek çoğaltılmalı ve termal turizme entegre edilmelidir.
 • Sandıklı için yeni bir logo yapılmalıdır. Sandıklının yol avantajından yararlanarak yol boyunca Sandıklıyı tanıtan levhalar ve totemler yapılmalıdır.
 • Yol güzergahı üzerinde alışveriş merkezi veya alışveriş imkanlarını çoğaltan yerler yapılmalıdır.
 • Yol üzeri satış noktalarında Sandıklı yöresel ürünlerin ve lezzetlerin satışını sağlayan özel yerler yapılmalıdır.
 • Belgesel, filim, tv programları gibi tanıtım araçları daha etkili kullanılarak tanıtıma ağırlık verilmelidir.
 • Kaplıca yolunun yapılarak ışıklandırılması sağlanmalıdır.
 • Halka bir çok konuda eğitim verilebilecek mekanların oluşturulması, kursların ve eğitim programlarının oluşturulması.
 • Halkın, üniversite öğrencilerinin ve dışardan gelenlerin bir arada olabilecekleri sosyal mekanların, parkların, cafe ve sosyal alanların çoğaltılması veya mevcutların daha kaliteli hale getirilmesi.
 • Kurtuluş savaşında orduya hediye edilen uçakların maketinin yol güzergahı olan bir yere yapılması. Ayrıca dünyanın en büyük aleminin yapılarak yol kavşaklarından birine yerleştirilmesi.
 • Çamur festivali veya sandıklını diğer değerlerinin tanıtıldığı, ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekici etkinliklerin yapıldığı yarışma, festival ve etkinliklerin düzenlenmesi. Örneğin her yıl turizm haftasında çamur festivali, Akdağ bisiklet turu, yarışmalar vb. etkinlikleri ulusal bazda yapmak.
  Sonuç olarak ortaya çıkan bu projeler başta belediye başkanımız, kaymakamlığımız, üniversitemiz ile Ticaret ve Sanayi Odamızın işbirliği ile hayata geçirmek üzere çalışmalara başlanmıştır. Daha şimdiden bu projelerin bir kısmı için hemen hazırlıklara başlanmıştır. Çalıştay sonucunda ortaya çıkan tüm projelerin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. Marka Kent olma uzun bir süreci gerektirir. Sandıklı bu konuda çalışmaya şimdiden başlamıştır. Umuyoruz ki azimli ve yılmadan çalışmalarımızın neticesini en kısa sürede alırız. Bu toplantıya katılan tüm basın mensuplarına teşekkür eder saygılar sunarız."  

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.