Zafer Hava Limanı için toplandılar

Zafer Hava Limanı için toplandılar
Zafer Havalimanı'nın Daha Verimli Kullanılması, İstihdam ve Katma Değerin Arttırılması İçin Toplantı Yapıldı. Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya illerimizin hava ulaşım sorununu çözmek amacıyla bölgesel olarak yapılarak hizmete sunulan Zafer Havalimanının daha verimli kullanılması, daha fazla iç ve dış hat noktası ile bağlantı temin edilmesi, istihdam ve katma değerin arttırılması hedeflerine bir an önce ulaşılması için ilimizde bir toplantı yapıldı. Valimiz Hakan Yusuf Güner’in katıldığı toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Demirkapu, Uşak ve Kütahya Belediye temsilcileri, her üç ilin Kültür ve Turizm Müdürleri, Ticaret ve Sanayi Odaları Temsilcileri, Üniversite temsilcileri, Zafer Kalkınma Ajansı temsilcileri, Turizm sektöründe faaliyet gösteren meslek kuruluşları, Termal Oteller Birliği temsilcileri, tur operatörleri, havayolu şirketlerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda Zafer Havalimanının her 3 ilimiz ile birlikte Emirdağ ilçemiz açısından da önemine değinerek sözlerine başlayan Valimiz Hakan Yusuf Güner,” Öncelikle bu güzel toplantımızın hem insanlığımız, hem çevremiz, hem de ülkemiz açısından ve hususiyle bölgemiz ve Afyonkarahisar ili açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizin bildiği gibi Turizm ve bu bağlamda Turizm destinasyonun oluşturulması ve ulaşım bizim sürekli konuştuğumuz, tartıştığımız ve değerlendirdiğimiz en önemli hususiyetlerin başında gelmektedir. Hepinizin bildiği gibi şehirlerin, bölgelerin gelişmesi buraların kavşak noktası olmasıyla mümkündür. Kavşak noktası denildiği zaman genelde eski alışkanlıklarımız sebebiyle hep aklımıza karayolu gelir, ama günümüzde artık hızlı trenle beraber havayolu, karayolu ve denizyolu aynı zamanda da kavşak kavramının içinde barınmaktadır. Afyonkarahisar ilindeki görevime başlayalı  yaklaşık 4 ay kadar oldu. Afyonkarahisar ilimizde mevcut görünen potansiyelin çok üzerinde büyük bir gizli hazinenin varolduğunu ve bunların keşfettirilmesinin turizm imgesiyle oluşacağını katıldığım tüm toplantılarda ifade ettim. Bizler görevimiz ve pozisyonumuz gereği her ne kadar işin sektörel anlamda uzmanlığının içerisinde olmasak da bütün sektörlerin analizini yapıp şehirle kucaklaştırma noktasında çok önemli tecrübelere sahibiz. Bu yönüyle en son Sayın Başbakanımızın bu tesis ve ilimizdeki diğer tesislerde yapmış olduğu programın akabinde Valiliğimize gerçekleştirdiği ziyarette ilimizle ve bölgemizle ilgili vermiş olduğum brifingte ifade ettiğim hususlar aslında bugün burada tartıştığımız konuların özünü ve özetini oluşturmaktadır. Sayın Başbakanımız Afyonkarahisar ilinin ve bölgemizin mevcut potansiyelinin çok daha geniş kullanılması için ciddi bir Turizm Eylem Planının ve aynı zamanda Kültür Eylem Planının yapılmasının gerektiği üzerinde hassasiyetle durdu. Dün gittiğim Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile görüştüm. 10 trilyonluk bir proje oluşturdum ve bunun konseptini Bakanlarımıza sundum. Buradaki amacımız; Afyonkarahisar’ın şehir merkezindeki kültür eserlerini, milli ve manevi kültür eserlerini ve halkın doğal otantik yaşam tarzını otellerimizde kalan ve günü birlik yol tesislerinde kalan insanlarımızla nasıl buluşturabiliriz ve bunlara hatırlatabiliriz idi. Bu çerçevede Allah nasip ederse Belediye Başkanımızla ve diğer arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantıda Belediyemizin yönetiminde Valiliğimizin koordine ve himayesinde bir ön çalışma başlattık. Bu ön çalışma çerçevesinde bir günlük bir çalışma toplantısını kültür, doğa ve termal turizmin paydaşlarıyla beraber belli konu başlıkları üzerinde ve somut belli bulgular üzerinde gerçekleştirmek için eylem planına dönüştüreceğiz ve bunu 3 ayda bir faaliyet raporuyla da takip edeceğiz. Bu çerçevede ben burada şuanda toplantıya katılan bütün kardeşlerimden Afyonkarahisar ya da diğer illerden olması fark etmez, bana 20 gün içerisinde süratle ve ivedi bir şekilde bu bölgede turizm imgesini ulaştırma sektörü ile nasıl entegre edebiliriz. Bunun için hava yolu bağlamında ulaştırmayla ilgili rapor zannediyorum hazırdır. Onu arkadaşlarımız bize ulaştırır. Diğer branşlarda da yani el broşürlerini otellerimizde sergilenmesi gibi veya minik bir araç alınarak yazın üstü açılır, kışın üstü kapanır şekilde otellerin irtibatı ile beraber şehirde belirli noktaların gezdirilmesi gibi birçok konuyla nasıl buluşturabiliriz, bunu nasıl organize edebiliriz, bu anlamda kimler paydaş olabilir, kimler hangi rolleri üstlenebilir bununla ilgili önümüzdeki 20 gün içerisinde sizlerden ve değerli katılımcılardan çok ivedi ve hızlı bir şekilde Afyonkarahisar Valiliğine iletilmek üzere ciddi bir somut eylem planı istiyorum. Somut eylem planı turizmin imgelerinin tartışıldığı, turizm teorilerinin değerlendirildiği şekliyle olmamalı. Somut rapor içerisinde reel bilgilerin yer aldığı, kimler tarafından nelerin 6 aylık yada 8 aylık süreçte sahaya yansıtacak şekilde yapılmasının gerektiğini, önümüzdeki 4 yıl içerisinde yerel yönetimler bağlamında ve Valiliklerin bunu takip etmesi ve koordine etmesi bağlamında neler yapılmalı hususi ile bunu burada katılan bütün kardeşlerimizle hür boyutuyla olabilir, ifade ettiğim gibi ulaşım boyutu ile olabilir, başka diğer boyutta olabilir acil olarak istiyorum. Çünkü benim oluşturacağım hedefler ve eylem planı sizlerin yapacağı bu tespitler üzerine inşa edilecektir. Ve bu hedefleri çok fazla dağınık hale getirmeden 10 hedef 10 hedef şeklinde sürekli 3 ayda bir faaliyet raporu halinde takip ederek sahaya yansıdıkça 10 hedef 5’e düştükçe 5 hedef daha ilave edip sürekli gündemde tutmak düşüncesindeyiz. Kültür ve Turizm ile ilgili, termal turizm ile ilgili 10 hedefin sürekli şehrin gündeminde var olması ve bunun takip edilmesini bizzat ben koordine edeceğim ve ben bunu paydaşlardan rica edeceğim. Genelde yapılan hatalar ve yapılanlar şu şekilde tecelli etmiş, Ya At Olmuş Meydan Olmamış, Ya Meydan Olmuş At Olmamış. Şimdi ben sizin atınız olmaya hazırım, eğer sizlerde meydanı sağlamaya hazırsanız Afyonkarahisar için bunun startını verebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu Bakan düzeyinde de olabilir, Sayın Başbakan düzeyinde de olabilir, biz bunu koordine edecek güce, yetkiye ve selahiyete sahibiz. Şunu düşünebilirsiniz, Sayın Valim, biz bu sözleri daha önce çok duyduk doğru konuşulmuş olabilir, çok duyulmuş olabilir, ama biz size bunları halisane, hasbi samimi bir şekilde yöre odaklı söylüyoruz. Ve bu çerçevede bizlerin sefere talip olduğunu, zaferin Cenabı Hakkın takdiri olduğunu unutmamanızı özellikle rica ediyorum.”dedi. Valimiz Güner konuşmasının devamında;” Şu ana kadar Afyonkarahisar ili termal turizmin merkezi haline gelmiş, öncelikle bunun gerçekleşmesinde Milletvekillerimizin, Sayın Valilerimizin ve Belediye Başkanlarımızın ve teknik birçok arkadaşımızın ve hususi ile turlarımızın, yatırımcılarımızın çok büyük emekleri ve diğer paydaşların da çok büyük katkıları olduğunun da farkındayım. Afyonkarahisar Termal Turizmin başkenti olmuştur, olmaya aday değildir olmuştur. Afjet uygulaması bugün Türkiye’de örnek alınan bir uygulamadır. Çevreyle barışık, çevreyle uyumlu ve aynı zamanda kaynakların israfını engelleyen devlet garantörlüğünde bir takım şeylerin girdisinin yerel anlamdaki dinamiklerle maliyetinin 1/3 oranında düşürüldüğü önemli bir projedir. Bu anlamda ilimizin, bölgeleri birbirine bağlayan aynı zamanda illeri birbirine bağlayan kavşak olması da inanıyorum ki bu bölgeye ilgi duyan yatımcıların ilgisini daha da artırmaktadır. Şu an hepinizin bildiği gibi ilimizde devam eden 5 tane 5 yıldızlı otel her geçen gün yükselmektedir. Biz temel paradigma olarak kısa vadeli ve yani 6 aylık kısa vadeli dediğim ve 4 yıllık olmak üzere 2 hedefi oluşturmayı planlıyoruz. Neden 6 ay ve 4 yıllık çünkü 6 ay sonra genel seçimler, 4 yıl sonra yerel seçimler var. Bir takım faaliyetler eğer konuşulur, süreç uzun tutulur, aktörler değişirse o zaman o süreç akamete uğruyor. Onun için ben bu tarih skalasını buna göre oluşturmanın reel olduğunu düşünüyorum. Bugünkü yerel yönetimlerin mevzuatı düşünüldüğünde yerel yönetimlerin içerisinde olmadığı bir turizm faaliyetinin başarılı olması imkansızdır. Dolayısıyla Yerel Yönetimlerin, Belediyelerin, İl Genel Meclislerinin mutlaka Valilerin himayesinde bu işin içerisinde aktif rol alması ve bunu bir özel sektör mantığı ile özel sektörü kucaklayacak şekilde yürütmesi önem arz etmektedir. Ben bu yapacağınız  ulaşımla ilgili özellikle havayolu ulaşımı ile ilgili faaliyetin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu faaliyetin içerisinde mutlaka sadece inen kalkan uçaklar değil aynı zamanda uçak indiği andan itibaren şehirlere ve ulaşacağı noktalara imkan sağlayacak servis kapasitesinin de analizinin yapılmasını acizane tavsiye ediyorum.  Emirdağ ilçemizin mevcut Belçika kapasitesi bağlamında buradaki Zafer Havalimanı ile buluşması teorik olarak mümkün görünmekte, fakat bunun mutlaka analizlerin çok iyi yapılması gerekmektedir. Bu, biraz sadece bilimsel makalelerle, bilimsel söylemlerle değil birazda bireysel ilişkilerle kurulacak bir diyaloğun sonucunda gerçekleşecektir. Bu rolü ben üstlenmeye hazırım. Geçenlerde ziyaretime gelen turizm sektörü ile bağlantılı bir ziyaretçimin ifade ettiği şeyler bana çok enteresan geldi. Zafer Havalimanından yapılan ulaşımla ilgili meselenin sadece ekonomik boyutu değil bazı duygusal, bazı psikolojik, bazı sosyolojik boyutlarının olduğunu acizane şehrin valisi olarak ben tespit ettim. Bu anlamda öncelikle Emirdağ’ın Afyonkarahisar ile buluşturulması, kucaklaştırılması daha sonrada Emirdağ’ın Zafer Havalimanı ile kucaklaştırılması faaliyetinin de sadece bir ulaşım faaliyeti olarak görülmesi ulaşacağımız hedefleri zayıflatacaktır. Bu yönüyle adeta gönüllü bir misyoner ordusu gibi bu işi ilke edinmiş kişiler olarak sadece broşür bastırarak değil, insanlarla temas kurarak, insanlara dokunarak, insanların yüreklerine girerek, insanlarla hemhal olarak, insanlara misafir olarak bu ulaşımla ilgili tercih değişimi ya da ikinci tercihin oluşturulması iletişiminin daha kolay sağlanabileceği kanaatindeyim. Bazen öyle kişiler öyle birimler vardır ki kurumsal anlamda hiçbir anlamı olmamasına rağmen, reel olarak o insanlarla o birimlerle çok kolay sonuç alabilirsiniz. Onun için hedef kitlenin doğru belirlenmesi, hedef kitleye yönelik ne şekilde hareket edileceğinin ve kimlerle diyaloğa girileceğinin tespit edilmesi sizlere önemli oranda rehberlik edecektir. Yani Eskişehir’den Emirdağlıların Belçika’ya uçması, Zafer Havalimanından Emirdağ’lıların Afyon’un ilçesi olmasına rağmen Belçika’ya uçmaması biraz da bu tür sosyokültürel iletişimlere dayandığına inanıyorum. Sizin buradaki değerlendirmeleriniz, sizin buradaki analizleriniz çok benim ve ilimiz açısından çok önemlidir. Mutlaka herkesin kendi branşıyla ilgili somut çalışmalar istiyorum. Afyonkarahisar ili merkeziyle otelde kalan müşterilerin buluşturulması ve onlara otelde geçirdikleri zamanın bir kısmının sıkılmamaları için Afyonkarahisar İl Merkezinde geçirmeleriyle ilgili ne tür faaliyetlerimiz ve somut önerileriniz varsa bana madde madde bunları hazırlayın ve süratle 15 ya da 20 gün içerisinde lütfen ulaştırın. Bu duygularla  yapacağınız çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize hayırlı kazançlar, iyi hizmetler temenni ediyorum.”dedi. Toplantı Zafer Havalimanı ile ilgili olarak gündemde bulunan konuların görüşülmesi ile tamamlandı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.