Torba yasada son iki hafta

Torba yasada son iki hafta
Afyonkarahisar Defterdarı Yaşar Kısa, vergi mükelleflerini uyardı: Torba yasadan yararlanmayı unutmayın.

Afyonkarahisar Defterdarı Yaşar Kısa halk arasında Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek bu konuda mükelleflere uyarılarda bulundu. Afyonkarahisar Defterdarı Yaşar Kısa yeni kanuni düzenlemelerle ilgili olarak şu uyarılarda bulundu: Kanun kapsamına vergi alacakları ile belediyelerin bazı alacakları giriyor. Kanunun 73 üncü maddesiyle, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ve belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılması ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemeler yapılmış, 74 üncü maddesiyle de; bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine 31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ( ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını Kanununun yayımlandığı 11.09.2014 tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiile duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir. Vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme zamları ve çeşitli kurumlarca kesilen idari para cezaları yapılandırma kapsamında. Bu kapsamda; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir. Beyana dayanan vergilerde 20.04.2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler, 2014 yılına ilişkin 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi alacakları, 30.04.2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, 30.04.2014 tarihinden önce verilen ve 11.09.2014 tarihi itibarıyla kesinleşen;

  1. a) Askerlik, Nüfus,Seçim Para Cezaları,
  2. b) Nüfus Para Cezaları, Trafik Para Cezaları, Karayolları Kaçak Geçiş Ücreti Cezaları,
  3. c) Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen para cezaları,
  4. d) RTÜK tarafından verilen para cezaları,
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip edilen ve vadesi Kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi devam eden asli ve fer’i amme alacaklarından;
  1. a) Ecrimisil,
  2. b) Öğrenim kredisi,
  3. c) KKDF(Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu)
  4. d) DFİF(Destekleme ve Fiyat İstikrara Fonu)
  5. e) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki amme alacakları, Kanun kapsamına girmektedir.
Vergi alacağının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Kanun kapsamından yararlanılabilmesi için, alacağın; maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması, kesinleşmiş alacak olması, Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması şarttır. Vergi, aslına bağlı cezalar ve diğer amme alacaklarının asıllarının tamamı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı, alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50 sinin ödenmesi halinde bu cezaların kalan % 50 si, kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı ile fer’ileri yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi halinde bu cezalara uygulanan gecikme cezası, gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tamamı terkin edilecektir. 120 LİRANIN ALTINDA KALAN TRAFİK PARA CEZALARI İLE İDARİ PARA CEZALARI KALDIRILIYOR 31.12.2013 tarihinden önce verilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken 120 liranın altında kalan idari para cezaları (sigara kullanımından kaynaklananlar hariç) ile 12 lira ve altında kalan kaçak geçiş ücretleri terkin edilecektir. Ayrıca Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vadesi 31.12.2007 tarihinden önce olan 50 lirayı aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i alacaklar, aslı ödenmiş 100 lirayı aşmayan fer’i alacaklar terkin edilecektir. 1 ARALIK 2014 TARİHİNE KADAR BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR Kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların 01 Aralık 2014 tarihi mesai bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine oldan borçları için madde hükmünden yararlanmak isteyen borçlular; bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Başkanlığımız internet adresi (http://www.gib.gov.tr/) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir. ONSEKİZ TAKSİTE KADAR TAKSİTLENDİRME YAPILABİLİYOR Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacaktır. Başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçenekleri bulunmaktadır. Taksitle yapılacak ödemeler için Kanunun öngördüğü ilgili katsayı, yapılandırılan alacak tutarı ile çarpılacak ve bulunacak tutar borçlu tarafından seçilen taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı bulunacaktır. KREDİ KARTIYLA ÖDEME İMKANI Taksitlerin ödeme süresi Kanunun yayımını izleyen 3 üncü aydan başlamak üzere peşin veya taksitle ödeme yapılacaktır. İlk taksit ödemesi 31.12.2014 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir. Taksitlerin kredi kartıyla ödenmesine imkan sağlanmaktadır. Kanun kapsamında vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler mahsuben ödenebilecektir. Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir. Kanunla cari dönem vergilerinin süresinde ödenme şartı getirilmiştir. Çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi halinde Kanundan yararlanma hakkı kaybedilecektir. Kanun kapsamında ödenen alacaklar için tatbik edilmiş olan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. ARAÇ MUAYENELERİNİ YAPTIRMAYANLAR 31 ARALIK 2014’E KADAR YAPTIRMALI Diğer taraftan, Kanunun 79 uncu maddesiyle de; Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların 31 Aralık 2014 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları şartıyla, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ve her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacaktır. 15 BİNİ AŞKIN KİŞİ YARARLANDI 19 Kasım 2014 tarihi itibariyle Afyonkarahisar Defterdarlığına bağlı merkez ve ilçe vergi dairelerine 15.205 mükellef 18.709 dilekçe ile başvurmuş olup, bu dilekçelerin 18.563’ü Torba Yasadan yararlandırılmıştır. Torba Yasayla yapılandırılan tutar 102 milyon 990 bin Türk Lirası asıl borç, 17 milyon 607 bin Türk Lirası TEFE olmak üzere toplam 120 milyon 700 bin Türk Lirasına ulaşmıştır.” Kaynak: Kocatepe Gazetesi

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.