HEDİYEN BURSA OLSUN

HEDİYEN BURSA OLSUN

  Seyyahlar,  ilk defa yada defalarca gidilen bir şehrin ruhundaki kokuyu almadan o şehre hakiki manada gidilemediğini söylerler. Ruhunun, zamanının, hatıralarının, hikayelerinin kadim kokusu ziyaretçilerin dimağında ve benliğinde iz bırakmalı. Gördüğü başka insanlara bu izleri aktarabildiği zaman yeni ziyaretçi adaylarının doğmasına sebep olur. Bu izler anlatılarla bezeli nesneler ve eşyalarla mümkündür. Damak lezzetine hitap eden yiyeceklerin yanında, üzerinde bir miras alâmeti gibi duran giysiler, çalışma masalarında, raflarda, sergenlerde, vitrinlerde ve duvarlarda o şehrin tılsımını ve hikayelerini her dem taze tutan objelerle kültürel aktarımın en güzel rolünü pekala oynayabilirler. Kuruluşu efsanelere yoğrulmuş, medeniyetlere ev sahipliği yapmış, imparatorlukların ve devletlerin baş şehri olmuş ve tarihin altın sayfalarında kalmayıp bugün bile bizlere varlığını yaşatan Osmanlı Devleti'nin kurucu başkentliğini yapmış güzellikler müzesi kadim Bursa'nın ruhunun ve hatıralarının simgeleştirilmesi geleceğe kurulacak kültürel miras için büyük önem arz etmektedir. 1- YARIŞMANIN ADI VE ŞEKLİ Adı: Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması Şekli: Tek yarışma sürecinde iki kategori olarak planlanan, uluslararası, serbest ve tek aşamalı bir tasarım yarışmasıdır.   2- YARIŞMANIN AMACI Yarışma;

 • Bursa şehrine ait hediyelik eşya sektöründe orijinal fikirler ortaya çıkarmak ve bu fikirlerin tasarımla buluşup şehri temsil eden somut birer objeye dönüşmesini sağlamak,
 • Bursa şehrinde hediyelik eşya ürün yelpazesini sanatsal bir dokunuşla buluşturup, şehri ziyarete gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmek ve yanlarında taşıyabilecekleri anlamlı bir anı bırakmak,
 • İpek ve çini ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına giren Bursa’da geleneksel el sanatlarını modern dokunuşlarla güncel tutarak gelecek kuşaklarla geçmişle arasındaki bağı güçlü tutmak,
 • Hediyelik eşya alanında eser veren yeni nesil sanatçıları gelenekselden yararlanarak modern ürünler üretmeye teşvik etmek,
 • Bursa şehrinin ekonomisine katma değer sağlayacak olan hediyelik eşya sektöründe inovasyon çalışması yaparak yenilikçi fikirleri sanatsal formlarla buluşturup bu sektörü canlı tutacak farklı tasarımlar oluşturmak,
 • Bursa şehrinin kendine özgü imajını temsil edecek doğru tasarımları bulmak, yerli ve yabancı ziyaretçilere şehri doğru tasarımlarla etkili bir şekilde yansıtmak,
    amacıyla, “Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği-Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ve Tarihi Irgandı Çarşılı Köprüsü Yönetim Kurulu” işbirliği ile düzenlenmektedir.   3- YARIŞMANIN KONUSU Yarışmanın konusu, medeniyetler beşiği olmuş; tarih, kültür, sanat ve doğal güzelliklerle bezenmiş Bursa şehrinin kendine özgü yapısını hediyelik eşya sektöründe ön plana çıkarmak, Bursa’ya özgü ve kenti temsil edebilecek hediyelik eşyaların oluşturulmasına olanak tanımak ve Bursa’nın geçmişten gelen geleneksel kimliğini modern tasarımlarla buluşturup marka değerini artıracak hediyelik eşya tasarımlarının yapılmasıdır.   4- YARIŞMANIN KATEGORİSİ Yarışma konusu tasarımlar, “Desen Tasarımı” ve “Hediyelik Ürün Tasarımı” olarak 2 kategoriye ayrılmıştır. Yarışmacılar 2 kategoriden birisi veya her ikisi için başvuru yapabilecektir.  
 • DESEN TASARIMI KATEGORİSİ
Bez çanta, defter, kalem, silgi, kalemlik, taşınabilir bellek, zarf, magnet, anahtarlık, oyuncak, takı (rozet, broş, kolye ucu, toka vb.), fular, şal, başörtüsü, bere, kasket, masa örtüsü, yastık kılıfı, havlu, tişört, cep telefonu kılıfı, bardak, fincan, kupa, tabak, kase, kutu vb. gibi farklı yüzeylere uygulanabilecek desen tasarımı.
 • HEDİYELİK ÜRÜN TASARIMI KATEGORİSİ
Biblo, duvar süsü, çanak, vazo, tabak, kase, kupa, fincan, nihale, bardak altlığı, magnet, kartlık, kalemlik, sümen, mühür, hamam takımı, fular, şal, takı (rozet, broş, kolye ucu, toka vb.), oyuncak, masa örtüsü, koltuk şalı, cep telefonu kılıfı,  kilim vb. gibi hediyelik ürün tasarımı.   5- DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Teslim edilen tüm tasarımlar aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilecek ve puanlandırılacaktır:
 • Bursa’nın Değerleri İle Uyum 20 puan
Tasarımların, Bursa’nın tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile uyumlu ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktaracak nitelikte olması
 • Özgünlük 20 puan                     
Tasarımların bu yarışma için tasarlanmış, daha önce sergilenmemiş ve üretilmemiş olması
 • Ayırt Edicilik 20 puan
Tasarımların ayırt edici, hafızada yer edici nitelikte olması  ve kent belleğine katkıda bulunacak simgesel değerleri barındırması
 • Görsellik ve Estetik 20 puan
Tasarımların görsel olarak etkileyici estetik bir görünüme sahip olması
 • Seri Üretime Uygunluk 20 puan
Tasarımda kullanılacak malzeme ve üretim yöntemlerinin tanımlanması ve tasarımın seri üretime uygun olması   D – BAŞVURU VE DİĞER HUSUSLAR   6- YARIŞMA RAPORTÖRLÜĞÜNE İLİŞKİN BİLGİLER Adı ve Adresi: Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Yeşil Mahallesi Sancı Sokak No:13/4 Yıldırım BURSA Telefon: 0224 2735277 Web sitesi: www.bursa.com.tr E-posta adresi: info@bursatanitiım.gov.tr 7- YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI VE ŞEKLİ 7.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 7.2. Yarışmaya katılım için yaş, eğitim ve ülke sınırlandırması bulunmamaktadır. Yarışmaya aşağıda belirtilenler haricinde herkes katılabilir.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılan kişiler
7.3. Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım sağlanabilir. Ekip olarak katılanların, başvuru esnasında yarışma raportörlüğüyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini temsilci olarak belirtmesi gerekmektedir. 7.4. Yarışmacılar kategorilerden birisi veya her ikisi için başvuru yapabilecektir. Her bir kategori için daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş veya üretilmemiş en fazla 3 tasarımla başvuru yapılabilir. 7.5. Yarışmacılar tasarımlarında her türlü malzeme ve üretim tekniğini kullanmakta serbesttir. 7.6. Değerlendirme sürecinde gizliliğin sağlanabilmesi için yarışmacılar 5 haneli sayı ve 1 harften oluşan bir rumuz belirleyerek kullanacaklardır. (Örneğin, 12345B) Bir kişinin birden çok başvuruda bulunması durumunda her bir başvuru için farklı rumuz kullanılacaktır. Teslim edilen tüm pafta, ürün prototipi, rapor, kimlik zarfı ve ambalajın üzerinde bilgisayar ile yazılmış bir şekilde rumuz bulunacaktır. (Beyaz kağıt ya da sticker üzerinde yazılıp yapıştırılabilir.) 7.7. Kimlik zarfının içinde, başvuru sahibi tarafından imzalanmış olan adı soyadı, iletişim bilgileri, doğum tarihi, mesleği, banka hesap no vb. gibi bilgileri içeren imzalı Ek-1 Başvuru Formu (Ek-1 başvuru formunu dolduran tüm katılımcılar yarışmaya dair tüm şartları kabul etmiş bulunur.) yer alacak ve zarfın ağzı kapalı olacaktır. Tüm başvurularda kimlik zarfı bulunması zorunludur. Kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır. 7.8. Tasarımların, kimlik zarfının ve ambalajın herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan isim, mühür, imza, işaret, el yazısı notlar vb tanıtıcı simge bulunmayacaktır. 7.9. Katılım koşullarına uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılırlar. 7.10. Başvurular aşağıda detayları belirtilen şekilde yarışma web sitesine yüklenecek ayrıca bir ambalaj içerisinde adı ve adresi madde 5’de belirtilen Yarışma Raportörlüğüne elden veya kargo ile teslim edilecektir.   Her bir başvuru tek bir ambalaj içerisinde teslim edecektir. Ambalaj üzerinde “Bursa Temalı Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması Raportörlüğü” ibaresi, başvuru yapılan kategorinin adı ve yarışmacının rumuzu yazılacaktır.   Elden teslim yapılması durumunda teslim tesellüm tutanağı ile işlem yapılacaktır.   Kargo ile teslim durumunda ise gönderi evrakı teslim tutanağı yerine geçecektir. Kargo ile yapılacak teslimlerde; kargo ücreti, sigorta ve benzeri giderlerle kargo esnasında meydana gelebilecek hasar ve gecikmeler, başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Kargo ile gelen başvurularda ambalaj Yarışma Raportörlüğü tarafından açılırken kamera kaydı alınacak, zarar gören ürünler için tutanak tutulacak ve kargoda zarar gören eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.  
 • DESEN TASARIMI KATEGORİSİ BAŞVURU ŞEKLİ:
Yarışmacılar, farklı yüzeylere uygulanabilecek desen tasarımı yapacak ve deseni dijital ortamda en az 5 en fazla 10 farklı eşya üzerinde 2 boyutlu veya 3 boyutlu olarak uygulayacaktır. (Desen uygulaması yapılabilecek eşya örnekleri madde 3’de belirtilmekte olup; yarışmacı tarafından farklı bir eşya/ nesne de seçilebilecektir.)   Bu kategoride başvurular, desen uygulaması yapılan eşya görsellerini içeren 1 adet yatay veya dikey A1 boyutunda Sunum Paftası ve tasarımın çıkış noktası, yaklaşımı, yapım tekniği vb. gibi bilgileri içeren en fazla 2 sayfa A4 boyutunda Tasarım Raporu ile yapılacaktır.   Yarışmacılar, Sunum Paftası, Tasarım Raporu ve imzalı Başvuru Formunun dijitallerini (jpg, pdf, ppt, tif vb. formatta) yarışma web sitesine yükleyecektir.    
 • HEDİYELİK ÜRÜN TASARIMI KATEGORİSİ BAŞVURU ŞEKLİ:
Yarışmacılar, 1 adet hediyelik ürün tasarımını ve prototip imalatını yapacaktır. Yarışmacılar hediyelik ürün için her türlü malzeme ve üretim tekniğini kullanmakta serbesttir. (Hediyelik ürün örnekleri madde 3’de belirtilmekte olup; yarışmacı tarafından farklı bir ürün de seçilebilecektir.)   Bu kategoride başvurular, hediyelik ürün prototipi ve tasarımın çıkış noktası, yaklaşımı, malzemesi, yapım tekniği vb. gibi bilgileri içeren en fazla 2 sayfa A4 boyutunda Tasarım Raporu ile yapılacaktır.   Yarışmacılar, tasarladıkları hediyelik ürüne ilişkin farklı açılardan fotoğraf veya render çalışmaları ve Tasarım Raporunun dijitallerini (jpg, pdf, ppt, tif vb. formatta) yarışma web sitesine yükleyecek ve ayrıca ürün prototipi ile Tasarım Raporunu Kimlik Zarfı ile birlikte yarışma raportörlüğüne elden veya kargo ile teslim edecektir.   Yarışmacılar tarafından tasarlanacak olan hediyelik ürünlerin seyahat esnasında taşınabilir olması esas alınacaktır.  

8-YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlan Tarihi 24.05.2022
Soru Sormak İçin Son Tarih *Yalnızca yazıllı olacaktır. 01.08.2022
Cevapların İlanı Gelen sorular sonrasında 3 takvim günü içerisinde yanıtlanır.
Başvuruların Yarışma Web Sitesine Kopyalanması ve Elden Teslimi İçin Son Tarih 01.09.2022
Başvuruların Kargo İle Son Teslim Tarihi *Kargoların Yarışma Raportörlüğüne teslim tarihidir. 01.09.2022
Yarışma Sonucu İlan Tarihi 23.09.2022
Sergi / Ödül Töreni Tarihi ve Yeri Sonuç ilanı sonrasında belirlenecektir.
  9- SORU SORMA VE CEVAPLAMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
 • Yarışmacılar, şartname ile ilgili sorularını hafta içi saat 17.00’ye kadar yarışma e-posta adresine (info@bursatanitim.gov.tr) gönderecektir. Her soruda, yarışma şartnamesinde ilgili olduğu kısmın madde numarası belirtilecektir.
 • Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, üç takvim günü içerisinde soruyu soran kişinin e-posta adresine iletilecektir. Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.
  10- ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ Jüri tarafından seçilecek ilk 3 tasarım için aşağıda belirtilen ödüller verilecektir. Ancak jüri tarafından herhangi bir kademeye layık tasarım bulunmaması durumunda, o ödül kademesi boş bırakılabilir.  
Desen Tasarımı Kategorisi
1.ÖDÜL 35.000,00 TL
2.ÖDÜL 25.000,00 TL
3.ÖDÜL 15.000,00 TL
İPEK VE ÇİNİ ÖZEL ÖDÜLÜ 10.000,00 TL
   
Hediyelik Ürün Tasarımı Kategorisi
1.ÖDÜL 50.000,00 TL
2.ÖDÜL 40.000,00 TL
3.ÖDÜL 30.000,00 TL
İPEK VE ÇİNİ ÖZEL ÖDÜLÜ 15.000,00 TL
  Bir başvuru sahibi birden fazla ödüle hak kazandığı takdirde kendisine sadece en yüksek derecedeki ödül verilecektir. Ödüllere ilişkin ödemeler başvuru sahiplerinin hesabına sonuçların ilanından itibaren 30 takvim günü içinde yapılacaktır. Ödüller dışında jüri tarafından sergilenmeye değer bulunan tasarımlar belirlenerek tasarım sahiplerine katılım belgesi verilecek ve tasarımlar yarışma ödül kataloğunda yer alacaktır.   11- SONUÇLARIN İLANI, TASARIMLARIN SERGİLENMESİ VE ÖDÜL TÖRENİ
 • Yarışma sonuçları jüri değerlendirme çalışmaları sonrasında Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin web sayfasında ilan edilecektir.
 • Tüm tasarımlar Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından belirlenecek bir yer ve tarihte 7 gün süreyle halka açık olarak sergilenecektir.
 • Ödül töreni tarihi Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından belirlenerek ilan edilecektir.
  12- TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 • Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, yarışmaya gönderilen tasarımların görsellerini, eser bilgilerini ve başvuru sahibi ile ilgili bilgileri, eser ödül alsın ya da almasın yarışma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili kitap, katalog, broşür, afiş vb. basılı materyalde ve ayrıca tanıtım amacıyla web sitesi, internet, basın tanıtım çalışmalarında kullanma ve ulusal/uluslararası sergileme, kar amacı gütmeksizin üretme ve kullanma hakkına sahiptir. Bunun için Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği başvuru sahibine herhangi bir ücret ödemeyecektir.
 • Yarışmanın her iki kategorisinde de ödül alan tasarımlar, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin koleksiyonuna ait olacak, tasarım ve fikri mülkiyet hakları bila bedel Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliğine devredilecektir. Tasarımların tüm çizimleri (2D ve 3D üretim çizimleri vb.) Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ne teslim edilecektir.
 • Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, ödül kazananlar haricinde, yarışma başvuruları içinden uygun gördüğü tasarımların tasarım ve fikri mülkiyet haklarını sonuç ilan tarihinden itibaren 12 ay içinde 5.000 TL karşılığında alma hakkına sahiptir. Başvuru sahipleri bu süreçte tasarımlarının tasarım ve fikri mülkiyet haklarını başkasına devredemeyecektir.
 • Tasarımlar Türk Patent Kurumunca daha önce başkaları tarafından korumaya alınmış olmamalı, tasarım tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış/sergilenmemiş olması, kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Jüri tarafından bu nitelikleri taşımadığı tespit edilen tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu durumun yarışma sonuçlandıktan sonra tespit edilmesi halinde verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecektir. Bu durum, diğer başvuru sahiplerinin sıralamalarında değişiklik yapılacağı anlamını taşımaz.
 • Tasarımların özgün olmaması durumunda tasarım ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili oluşabilecek her türlü sorunun hukuki ve maddi yaptırımı başvuru sahibine ait olacaktır. Doğabilecek sorunlardan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve yarışma jürisi sorumlu tutulamaz.
 • Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her başvuru sahibi yarışmanın bütün koşullarını kabul eder ve şartnameye uymayı taahhüt eder.
13- DİĞER HUSUSLAR
 • Ödül almayan tasarımlar, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından gerçekleştirilecek sergi sonrasında, başvuru sahibi tarafından istendiği takdirde kendisine elden veya kargo ile gönderici ödemeli olarak iade edilecektir.
 • Başvuru sahipleri gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında ödül alsın veya almasın herhangi bir ödül veya ücret talep edemezler.
  14- JÜRİ ÜYELERİ   ASİL JÜRİ ÜYELERİ:  
1 Ahmet Münir Ayva Usta Öğretici, Ahşap Oyma Sanatçısı
2  Ayşe Dizman Moda Tasarımcısı
3 Dr. Öğr. Üyesi Aylin Aras Mimar, Bursa Teknik Üniversitesi
4 Bernhard Kinzler Grafik Tasarımcısı, Almanya
5 Bostjan Botas Kenda Grafik Tasarımcı, Lübliyana Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Slovenya
6 Defne Koz Endüstriyel Tasarımcı
7 Ela Cindoruk Mücevher Tasarımcısı
8 Dr. Öğretim Üyesi Hatice Aksu Bursa Uludağ Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı
9 Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu Mimar, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı
10 Nilo Gioacchini Endüstriyel Tasarımcı, İtalya
11 Sertaç Ersayın Endüstriyel Tasarımcı, Dünya Tasarım Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi
12 Prof. Sezin Türk Kaya Grafik Tasarımcı, Bursa Uludağ Üniversitesi
13 Tülay Palaz Grafik Tasarımcısı
14 Young-ho Yoo Heykel Tasarımcısı, Güney Kore
15 Prof. Zehra Çobanlı Seramik Sanatçısı
  YEDEK JÜRİ ÜYELERİ:  
1 Burak Taşkın Grafik Tasarımcı
2 Elif Aydın Ebru Sanatçısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi
3 Mehmet Ünal İpek Üretim Sanatçısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi
4 Şule Candanoğlu Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Müdürü
15- RAPORTÖRLER
1 Serkan Teke Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Koordinatörü
2 Asaf Baran Bozkurt Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği
  16- DÜZENLEME KURULU
Adı Soyadı Ünvanı
Abdülkerim Baştürk Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdür V.
Dr. Kamil Özer Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü  
Ömer Kocakuşak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Tasarım Konseyi Başkanı  
Fahrettin Tüccaroğlu Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili  
Fehim Ferik Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri  
Nedim Bayram Bursa Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Mutlu Çatalkaya Tarihi Irgandı Çarşılı Köprü Derneği Başkanı  
Kübra Güzelsesli Bursa Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Şube Müdürü
Aynur Tezgör Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü
Öğr. Gör. Yeliz OKŞAK Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl MYO Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Prg.  
   

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.