Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Çalıştayı AKÜ Ev Sahipliğinde Başladı

Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Çalıştayı AKÜ Ev Sahipliğinde Başladı
Afyonkarahisar Valiliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğinde ve Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Çalıştayı başladı.

 

02-03 Nisan 2021 tarihlerinde devam edecek olan ve çevrim içi olarak düzenlenen çalıştayın açılış oturumuna Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Yardımcısı Süleyman Karakuş, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ve  Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsa Sağbaş ile birlikle öğretim elemanları ve tüm paydaşlar katıldı.

Çalıştayın açış konuşmasını gerçekleştiren Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ve  Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsa Sağbaş, Afyonkarahisar’da geliştirme potansiyeli bulunan turizm çeşitlerinden birisinin kültür turizmi olduğunu söyledi. Frigya Bölgesinin, sahip olduğu tarihi değerler ile Afyonkarahisar’ın kültür turizmi kapsamında en önemli değeri konumunda olduğunu ifade eden Sağbaş, “Frigya, aynı zamanda doğal çevre ile birlikte turizm amaçlı kullanılarak alternatif turizm çeşitleri açısından da büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bununla birlikte bölgenin tanınırlığı, ziyaret eden turist sayısı ve bulunduğu bölgenin ekonomisine katkısı, istenen düzeyde değildir. Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılabilmesi için bölgenin turizm açısından mevcut durumunun belirlenmesi, turizm destinasyonu olarak geliştirilmesi, destinasyon olarak yönetim planının oluşturulması, tanıtımı ve pazarlanması için neler yapılması gerektiği ile ilgili önerilerin belirlenmesi ve uygulayıcılara yol gösterici olması amacıyla ortaya konulması büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Turizm Fakültesi olarak destek verdik

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak süreçte gerçekleştirilen faaliyetlerden bahseden Sağbaş, şunları kaydetti: “Frigya Afyonkarahisar Bölgesinin, turizm bağlamında değerlendirilmesi amaçlı Valiliğimiz tarafından başlatılan ve üniversitemizin de destek verdiği süreçte ilk olarak, Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Ayazini konulu Değerlendirme Toplantısına Turizm Fakültesi olarak katıldık. 18-20 Ocak 2021 tarihleri arasında Fakültemiz öğretim elemanları tarafından Ayazini Köyünde yaşayan halka yönelik düzenlenen 10 günlük Turizm Bilinçlendirme Eğitim Programını tamamladık. Bilinçlendirme Eğitiminde; yerel halka turizm sektörü hakkında genel bilgiler, turizmin önemi, turizm girişimciliği, iletişim becerileri, sürdürülebilirlik ve yerel halk ziyaretçi ilişkileri gibi önemli konularda bilgilendirilmiştir. Bilinçlendirme Eğitimin sonrasında Valiliğimizin desteği ile katılımcılara yönelik Frigya Afyonkarahisar Bölgesine yönelik teknik gezi düzenlenmiştir. Bu sürecin devamı olarak bölge için ilk olacak Frigya Afyonkarahisar Bölgesi ile ilgili çalıştaya Valiliğimiz ve Üniversitemizin iş birliğinde Turizm Fakültesi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çalıştayın ilk olmasının yanında katılımcıların yerel yönetimler, akademisyenler ve tüm paydaşları kapsayıcı şekilde olması bizlere ayrıca büyük mutluluk vermektedir. “

AKÜ Turizm Fakültesi Türkiye’nin tüm bölümleri akredite olmuş ilk ve tek fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise Afyon Kocatepe Üniversitesinin temel misyonu doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerini yürütürken Afyonkarahisar’daki tüm paydaşların önceliklerini, beklentilerini dikkate almaya ve ortak çalışmalar gerçekleştirmeye büyük önem verdiklerini belirtti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetimi olarak üniversite-şehir ilişkisinin bütün katmanlarını aktif bir şekilde inşa etmeye çalıştıklarını söyleyen Karakaş, “Afyonkarahisar’ımızın potansiyelleri ve üniversitemizin kapasitesi doğrultusunda belirlediğimiz ve daha önce kamuoyuna da açıkladığımız öncelikli alanlarımız vardı. Bu kapsamda öncelikli alanlarımızdan birisi de turizm alanıdır” dedi.  Afyon Kocatepe Üniversitesinin öncelikli alanlarından olan Turizm Fakültesindeki gelişmelerden bahseden Rektör Karakaş, sözlerine şöyle devam etti: “Turizm Fakültemiz ve üniversitemizin turizm faaliyetleri kapsamında öncelikle Turizm Fakültemizin eğitim ve öğretim faaliyetlerini verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak için turizm fakülteleri açısından çok önemli ve gerekli olan uygulama alanlarını Zafer Kalkınma Ajansı ile ortak bir proje gerçekleştirerek tamamladık. Yüz yüze öğretimin gerçekleştiği dönemde öğrencilerimiz, fakültemize entegre bir şekilde bu uygulama alanlarını aktif bir şekilde kullanıyor. Daha sonra yönetim olarak Turizm Fakültemizin, bütün bölümlerinin akreditasyon çalışmalarını destekledik. Çünkü; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin daha disiplinli bir şekilde yürütülmesi gerekiyordu. Bugün Turizm Fakültemiz Türkiye’de bütün bölümleri ile akredite olmayı başaran ilk ve tek turizm fakültesidir. Bütün bölümlerimiz, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluna akredite olmuş durumdadır. Turizm alanı ile ilgili paydaşlarla yürüteceğimiz bu çalışmalarla üniversite olarak ilimize ve bölgemize en yüksek düzeyde katkı sağlamayı arzuluyoruz.”

Afyonkarahisar turizm potansiyeli yüksek illerden

Afyonkarahisar’ın sahip olduğu çekicilikleri ile turizm potansiyeli yüksek illerden biri olduğunu kaydeden Karakaş, “Afyonkarahisar’ın özellikle ekonomik yönden gelişmesinde önemli rol oynayan turizmin tek bir turizm çeşidine yani termal sağlık turizmine bağlı olarak gelişmesi, taşıma kapasitesi ve kaynak sınırlılığı açısından sağlıklı bir durum olarak değerlendirilemez. Afyonkarahisar, temel turizm çeşidi olan termal turizm dışında tarih turizmi, savaş alanları turizmi, gastronomi turizmi, kongre turizmi, spor turizmi ve kültür turizmi potansiyeli bulunan illerimizden birisidir ”diye konuştu.

Sürece bütün birimlerimizle destek veriyoruz

Turizm çeşitlerine yönelik çalışmaların ve potansiyellerinin harekete geçirilmesinin, turizmin ekonomiye sağlayacağı doğrudan ve dolaylı katkı için önemli bir gereklilik olarak değerlendirdiklerini ifade eden Karakaş, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda İhsaniye, İscehisar ve Bayat ilçelerinde yer alan Frigya Afyonkarahisar Bölgesi, 2015 yılında Dağlık Frigya Vadisi adıyla UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine girmiş, ilimizin önemli bir tarih ve kültür turizm bölgesidir. Frigya Bölgesinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi; oluşturacağı istihdam artışı, küçük ve yerel ölçekli girişimcilik faaliyetleri ile özellikle bölge sınırları içerisinde yaşayan yerel halkın refahının artışını, dolaylı olarak ise artan bilinçlenme ile tarihi ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanım ve korunmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda bölgenin turizme kazandırılması amacıyla Valiliğimizin başlattığı altyapı iyileştirme, üst yapı arzını geliştirme, tanıtım ve pazarlama ve yerel halkı bilinçlendirme çabalarına Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak akademik katkı sağlayarak desteklemeyi bir görev ve sorumluluk olarak addediyoruz. Bu kapsamda Turizm Fakültemiz başta olmak üzere Arkeoloji ve Tarih, Peyzaj ve Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Spor Bilimleri gibi birçok farklı bilim alanında görev yapan öğretim elemanlarımız, Frigya Bölgesine yönelik çalışma yürüten farklı komisyonlarda görev alarak akademik destek sağlamaya devam etmektedirler. Bu çerçevede aktif olarak komisyonlarda yer alan bütün akademisyenlerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Turizm Fakültemiz aynı amaç doğrultusunda Frigya Bölgesinin önemli merkezi olan Ayazini Halkının Turizm Açısından Bilinçlendirilmesi Eğitimini gerçekleştirdi ve Valiliğimizin iş birliği ile teknik gezi düzenleyerek turizm duyarlılığının artmasına destek verdi. Rektör olarak bu faaliyetleri de aktif bir şekilde takip ettim. Afyonkarahisar Valiliği ile Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliğiyle Turizm Fakültemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Çalıştayı da bu ortak çabanın diğer bir adımını oluşturacaktır. Bu adımlar daha gelişerek devam edecek ve bu sürece katkı vermeye tüm birimlerimizle devam edeceğiz. Çalıştayın, Frigya Bölgesinin turizm potansiyelini ortaya çıkarmasına ve sürdürülebilir gelişimini planlama çabalarına katkı sağlamasını temenni ediyorum.”

Frigya Bölgesi bütün turistleri çekecek nokta haline gelecek

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş gerçekleştirdiği konuşmasında Afyonkarahisar Belediyesi olarak Frigya Vadisini çok önemsediklerini söyledi. Afyonkarahisar Belediyesi olarak Afyonkarahisar Valiliği ile Frigya Bölgesinin gelişimi için ihtiyaç duyulan noktalarda bütün katkılarını verdiklerini ifade eden Karakuş, “Bu kapsamda Frigya Vadisinin yollarının yapılmasını, altyapısının düzenlenmesini, restorasyon faaliyetleri içerisinde sokakların dönüşümünü sağlıyoruz. Bütün lojistik desteği belediyemiz olarak sağlıyoruz. Tarihe, kültüre ve sanata verilebilecek tüm katkıları Afyonkarahisar Belediyesi olarak vermeye devam ediyoruz. Frigya Bölgesi inşallah Mayıs ayından itibaren gerçekten birçok turisti çekecek bir yer haline gelecektir. Merkezlerdeki bütün programlarımıza Frigyayı eklemeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgede ciddi canlılık var

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ise Afyonkarahisar Valiliği olarak Afyonkarahisar’ın bütün değerlerine sahip çıkmak adına durmaksızın çalışmaya devam etiklerini belirtti. Durmaksızın çalışmanın verimini kısa vadede aldıklarını söyleyen Kaya, “Tabi hızın zaman zaman bize menfi yönleri de bulunmaktadır. Bu konuda üniversitemizin ağırbaşlılığı, dirayetli duruşu, tecrübeli ve yeterli üstat ve hocalarımızın varlığıyla inşallah o hızı da hayırlara vesile kılacağız. Turizm anlayışı bölgemizde zamanla oturacaktır. Değişim hızla devam ediyor. Kurumlarımızla görüşmelerimiz anbean devam ediyor. Bu konuda Ayazini merkeze alınmak kaydıyla bölgemizde ciddi bir canlılık var. Hedefimiz Mayıs’ın sonunda Afyonkarahisar Frig Vadisini tüm insanlığın hizmetine sunmak. Turizmin emrine amade kılmak. Bu konuda birçok paydaşımız olan firmalar şu anda yerlerini almaya başladılar” ifadelerini kullandı.

“Mayıs ayı hedefimize çok yakınız”

Yaşanan süreçte birçok hedeflerinin olduğunu vurgulayan Kaya, “Bu hedefler zaman zaman sekteye uğrasa da pandemi sürecinde zaman zaman zorlansak da Afyonkarahisar bu süreci avantaja çevirmeye çalışıyor. Durmaksızın çalışmalar sahada devam ediyor. Kışın sıcak geçmesi ve açık alanda çalışmalar olduğu için bize avantaj sağlamış oldu. Mayıs ayındaki hedeflerimize çok yakınız. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kadın Kültür Marketi olarak iki noktada ve Sultandağı’nda olmak üzere toplam 3 noktada olacağız.  Ayazini Köyünde de olacağız. O konuda İhsaniye Kadın Kooperatifimizi görevlendirdik. Ev sahipliğini İhsaniye yapacak. İhsaniye’de üreteceğiz; halkımıza ve misafirlerimize ürünlerimizi takdim edeceğiz” dedi. 02-03 Nisan 2021 tarihlerinde devam edecek çalıştayın ilk gününde; moderatörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna’nın yaptığı “Frigya Afyonkarahisar Bölgesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı’nın moderatörlüğünü yaptığı “Frigya Afyonkarahisar Bölgesinin Yönetimi ve Sürdürülebilirlik”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aksoy’un moderatörlüğünü gerçekleştirdiği “Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Tanıtım ve Pazarlama Stratejileri” konulu oturumlar gerçekleştirildi.
Çalıştayın son günü olan 03 Nisan 2021 tarihinde ise moderatörlüğünü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Kılıç’ın yapacağı “Ayazini Köyü Turizm Potansiyelinin Analizi” ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak’ın moderatörlüğünü yapacağı “Frigya Afyonkarahisar Bölgesine Akademik Bakış” oturumları gerçekleştirilecek.
Çalıştay değerlendirme ve sonuç raporunun açıklanmasının ardından sona erecek. Çalıştay ile ilgili detaylı bilgi https://afyonfrigyacalistayi.aku.edu.tr/ adresinden alınabilecek.  

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.